MARATHON EN ESTAFETTE-MARATHON
16 september 2017
Opening kermisweek Roelofarendsveen
Informatie Inschrijving Deelnemers Parcours Spelregels Nieuws FotoFilm Uitslag

Der Eins und Einzige
Supertolle Schlager Blumen Lauf

Spelregels

AANMELDEN DEELNEMERS
Wij verzoeken iedereen tijdig (uur van tevoren) aanwezig te zijn. Bij aankomst dient men zich eerst te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden kan ontvangen. Men ontvangt ook direct het laatste ronde item. Bewaar deze goed en draag deze mee als je met vieren de laatste ronde loopt. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van sub nummers (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Zorg er voor dat iedere loper het juiste sub nummer krijgt. Ieder estafette team ontvangt één sjerp die gedragen moet worden door de actieve loper op het parcours.

KLEEDRUIMTE EN TASSEN
De kleedlocatie is een daarvoor aangewezen ruimte bij de locatie. Deze ruimte staat niet onder toezicht. Laat hier geen kostbaarheden achter. Dit blijft uw eigen verantwoording. Na afloop is er gelegenheid tot douchen bij In Balance, Veenderveld 5. Dit is geen kleedruimte, dus alleen doucen. De ruimte sluit om 18 uur.

ESTAFETTE TEAMS
De sub nummers die zijn toegewezen aan de estafettelopers zijn persoonlijk maar dienen enkel voor de herkenning van de loper. Het zegt dus niets over de startvolgorde. Het is aan het team vrij te bepalen welke lopers, in welke volgorde, de ronden afleggen (behoudens de laatst ronde, die gezamenlijk moet worden afgelegd). Er kunnen echter slechts hele ronden per loper worden afgelegd. Wisselen is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locatie.
De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Tijdens deze ronde is men voor het publiek herkenbaar aan “het laatste ronde item” dat het team meedraagt. Men finisht dus met het hele team tegelijk. De laatste loper bepaalt de eindtijd. Tip: ga met vieren op rij door de finish en wij zorgen voor een leuke finishfoto. Ook voorafgaande aan de start is er gelegenheid om een teamfoto te laten maken. Kom daarom ruim op tijd zodat jullie omgekleed met het hele team vooraf op de foto kunnen. Ons advies is om je uiterlijk 11 uur aan te melden.

PARCOURS
Het parcours is niet geheel autovrij en voert voor een deel door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels het looppad. Wees dus te allen tijde alert hierop. Het parcours is op veel plaatsen met linten aangegeven. Loop zo veel mogelijk aan de linkerzijde en haal rechts in. Op kruispunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen. Het parcours bestaat uit 15 ronden van 2813 meter. De koploper in de wedstrijd wordt door een fietser begeleid. Zij hebben te allen tijde voorrang op de andere deelnemers, dus geef hen de ruimte. De eerste ronde zal iets afwijken om het deelnemersveld z.s.m. te spreiden. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars.
Alle lopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, d.w.z. uiterlijk 11:50 uur. De start is klokslag 12:00 uur. Houd hier rekening mee. De maximum tijd van de wedstrijd is 5 uur. Om 17.00 is het einde wedstrijd en zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

WAARSCHUWING GEVAAR! GEVAAR! GEVAAR!
Het parcours kent enkele zeer smalle passages (direct na de start bij de slager en over het water en bij de Florahoeve) waar het mogelijk glad is, waar de ondergrond niet egaal is en je scherpe bochten moet nemen. Wees op deze stukken voorzichtig en haal niet in als het niet veilig is. Er zijn zat stukken waar volop gegaan kan worden, dus plan dit goed en doceer je snelheid op plaatsen waar dit zonder gevaar kan.

VERZORGINGSPOST
De verzorgingspost is gelegen na de finishlijn. De (niet actieve) estafettelopers kunnen water e.d. nemen bij de wissellocatie tijdens hun rustperiode. Er is een tent waar frisdrank en etenswaar gekocht kunnen worden. De door de verzorgingspost verstrekte energiedrankjes en fruit zijn bestemd voor de marathonlopers. Eigen sportdrank en voeding kunnen vooraf worden afgegeven bij de verzorgingspost met het verzoek deze apart te zetten. Men dient deze zelf te merken. Ook zijn er mogelijk nog enkele waterposten op het parcours die worden verzorgd door aanwonenden. Op de Floraweg is er in ieder geval een goede verzorgingspost voor de marathonners (hier staat en woont onze Corrie).

WISSELLOCATIE
De wissellocatie is ook gelegen op geringe afstand na de finish aan de rechterkant van de weg. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en zeker niet bij de finish. Dit om het rondentellen niet te hinderen. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de sjerp. Indien de wissel niet tijdig in het wisselvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers.

ZEER BELANRIJK
Zorg dat bij het passeren van de ronde-telwagen dat je borstnummer goed zichtbaar is. Zorg er dus voor dat bij het zelf klokken op het horloge je het borstnummer  zichtbaar laat voor de vrijwilligers in de telwagen. Ook bij het in groepjes lopen, zorg dat je nummer zichtbaar is en blijf niet vlak achter je voorganger, maar ga naast hem of schuin achter hem lopen. De estafetteloper draagt bij het passeren van de finish altijd de sjerp, anders wordt hij niet geteld. Hou zelf bij hoeveel ronden je hebt gelopen en wanneer je de laatste ronde ingaat. De vrijwilligers in de telwagen hebben geen tijd om gegevens over het aantal gelopen ronden tussentijds door te geven.

PRIJZEN
Er zijn prijzen voor de drie snelste dames marathon, de drie snelste heren marathon, de drie snelste estafette-teams en de drie leukst verklede teams. De prijsuitreiking wordt ter plaatse rond 17:00 uur, direct na afloop verricht door de marathongroep.
Om in aanmerking te komen voor de Estafette snelheidsprijs moet het team met alle vier lopers finishen. Valt een loper uit dan kan men uiteraard doorlopen en met drie finishen. Dat team komt dan echter niet in aanmerking voor één van de drie prijzen die beschikbaar zijn voor de drie snelste (complete) teams (mits de uitgevallen loper de laatste ronde nog meeloopt). Elk team dat met meer of minder dan vier lopers deelneemt en finisht valt dus buiten deze snelheidsprijs. Incompleet gestarte of gefinishte teams worden wel in volgorde van eindtijd in de eindstand opgenomen.

VOORWAARDEN DEELNAME
Deelname aan onze marathon is geheel voor eigen risico en de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen op of rond het parcours, alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de marathon. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van september in combinatie met de wissels en de soms bochtige, en onverharde paden).
De minimumleeftijd voor deelnemers is 16 jaar en ouder. Jongere deelnemers verwijzen wij naar onze Oranjeloop van maandag 18 september. Zie de website van Plantaris hier onder. Voor het alcoholbeleid verwijzen wij naar de  website van het ORANJE COMITE.
Heb je nog vragen: graag per email: webmaster@oneenonly.nl

Captains van de teams: zorg er voor dat je teamleden deze informatie ook gelezen hebben.

Website:
www.plantaris.nl voor meer informatie over alle activiteiten van deze gezellige vereniging.