De One en Only
BraassemerBukkersgat Marathon
MARATHON EN ESTAFETTE-MARATHON

14 september 2024

 

 De Spelregels

AANMELDEN DEELNEMERS
Wij verzoeken iedere deelnemer tijdig (uiterlijk 11:00 uur) aanwezig te zijn. Het start-finish en wisselgebied is in de Veenpluis te Roelofarendsveen. Hier kunnen uiteraard geen auto's of fietsen geparkeerd worden. Bij aankomst dient men zich eerst te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden ontvangt. Men ontvangt hier ook het laatste ronde item. Bewaar deze goed en draag deze mee als je als team de laatste ronde gezamenlijk loopt. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van sub nummers (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Zorg er voor dat iedere loper het juiste sub nummer krijgt volgens de bijgevoegde brief. De subnummers zijn alleen voor herkenning en niet voor de volgorde van loper. Ieder estafette team ontvangt één sjerp die gedragen moet worden door de actieve loper op het parcours.

PARKEREN/FIETSENSTALLING
We vragen deelnemers zo veel mogelijk op de fiets te komen. Fietsen stallen bij voorkeur bij..... en daarvoor in de wijk aangewezen stallingsplaatsen. Zet uw fiets alleen op die plaatsen.
In de wijk, met name in deVeenpluis, zullen de autoparkeerplaatsen op de dag zelf vrijgehouden moeten worden. Enkele parkeerplekken dienen vrijdags al vrijgehouden te worden. De bewoners zullen op de hoogte worden gebracht. We verzoeken bewoners die met de parkeerbeperking te maken krijgen tijdig hun auto elders in de wijk te parkeren. Deelnemers die van buiten de wijk per auto komen, adviseren wij om elders in het dorp te parkeren. Op geringe loopafstand kan dat onder andere op de Noordhoek, de Sotaweg/Bloemenwijk of in de nabijgelegen vergeten groentenwijk. Bij het winkelplein Noord- en Zuidplein is slechts beperkt parkeren in blauwe zone toegestaan.

KLEEDRUIMTE EN TASSEN
De kleedlocatie is een daarvoor aangewezen ruimte (tent). Volg de aanwijzingen en routewijzer. Deze ruimte staat niet onder toezicht. Laat hier dus geen kostbaarheden achter. Dit blijft uw eigen verantwoording. Na afloop is er gelegenheid tot douchen bij de Treffers. Deze onbewaakte ruimte sluit om 18:00 uur.

ESTAFETTE TEAMS
De sub nummers die zijn toegewezen aan de estafettelopers, zijn persoonlijk en dienen enkel voor de herkenning van de loper. Het is aan het team vrij te bepalen welke lopers, in welke volgorde, de ronden afleggen (behoudens de laatst ronde, die gezamenlijk moet worden afgelegd). Er kunnen echter slechts hele ronden per loper worden afgelegd. Wisselen is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locatie (wisselvlak Veenpluis).
De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Tijdens deze ronde is men voor het publiek ook herkenbaar aan “het laatste ronde item” dat het team meedraagt. Dit laatste ronde item krijgen jullie vooraf overhandigd bij de meldpost.
Men finisht met het hele team tegelijk, aan de linkerzijde van de weg, vóór de telauto langs. De laatste loper bepaalt de eindtijd.
Wij verwachten dit jaar wel een finish van het team met z'n vieren in polonaise.
Wij zorgen voor een leuke finishfoto. Welk team presteert het om de hele laatste ronde in polonaise af te leggen?
Na de finish ontvang je een verrassing en is er gelegenheid om nog een teamfoto te laten maken op de fotoshoot locatie direct achter de telwagen.

PARCOURS
Het parcours is weliswaar autovrij, maar voert door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels op het looppad. Wees dus te allen tijde alert hierop. Het parcours is voornamelijk over de rijweg en trottoirs, tenzij anders aangegeven. Loop zoveel mogelijk aan de linkerkant zodat iemand je nog kan inhalen. Op enkele keerpunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen. Het parcours bestaat uit 18 ronden van 2344 meter. De koploper in de wedstrijd wordt door een fietser vooraf gegaan. Zij hebben te allen tijde voorrang op de andere deelnemers, dus geef hen de ruimte. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de voorfietser.
Alle startlopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, d.w.z. uiterlijk 11:50 uur. De start is klokslag 12:00 uur. Houd hier rekening mee. Ga je niet voor de snelste tijd, ga dan niet vooraan staan bij de start. Er volgt al snel een heel smalle passage terwijl het lopersveld nog bijeen is. Geef de snelle jongens gelegenheid om er voor te gaan.
De maximum tijd van de wedstrijd is 5 uur. Om 17.00 is het einde wedstrijd en zal zo spoedig mogelijk de prijsuitreiking plaatsvinden.

WAARSCHUWING GEVAAR! GEVAAR! GEVAAR!
Het parcours kent (mede afhankelijk van het weer) enkele zeer smalle passages waar het mogelijk glad is, waar de ondergrond niet egaal is en waar je scherpe bochten (keerpunten) moet nemen. Wees op deze stukken voorzichtig en haal niet in als het niet veilig is. Er zijn genoeg stukken waar volop gegaan kan worden, dus plan dit goed en doceer je snelheid op plaatsen waar dit zonder gevaar kan.

VERZORGINGSPOST
De verzorgingspost is gelegen na de finishlijn. De (niet actieve) estafettelopers kunnen water e.d. nemen bij de wissellocatie tijdens hun rustperiode. Er is een tent waar frisdrank en etenswaar gekocht kunnen worden. De opbrengst van ons evenement gaat naar het goede doel. Het is dus niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen, behoudens water of sportdrank. Neem voor het kopen van consumpties bij voorkeur contant geld mee, dit voorkomt lange rijen doordat de girale betalingsmogelijkheid beperkt is.
Voor de marathonners is er nog een extra post elders in het parcours waar energiedrankjes en fruit worden verstrekt. Eigen sportdrank en voeding voor de marathonners kunnen vooraf worden afgegeven bij die verzorgingspost met het verzoek deze apart te zetten. Men dient deze zelf te merken. Ook zijn er mogelijk nog enkele waterposten op het parcours die worden verzorgd door aanwonenden. Het consumeren van deze drankjes is voor eigen risico. Bij extreme warmte zullen extra waterposten worden ingezet.

WISSELLOCATIE
De wissellocatie is gelegen op geringe afstand na de finish. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en zeker niet voor of bij de finish. Dit om het rondentellen niet te hinderen. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de sjerp. Indien de wissel niet tijdig in het wisselvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers.

BELANRIJK
Zorg dat bij het passeren van de ronde-telwagen je borstnummer goed zichtbaar is. Let er dus op dat je bij het zelf klokken op het horloge, je het borstnummer zichtbaar laat voor de vrijwilligers in de telwagen. Ook bij het in groepjes lopen, zorg dat je nummer zichtbaar is en blijf niet vlak achter je voorganger (behoudens de laatste ronde, want die gaat dit jaar in polonaise), maar ga naast hem of schuin achter hem lopen. De estafetteloper draagt bij het passeren van de finish altijd de sjerp, anders wordt hij niet geteld. Hou zelf bij hoeveel ronden je hebt gelopen en wanneer je de laatste ronde (gezamelijk) ingaat. De vrijwilligers in de telwagen hebben geen gelegenheid om gegevens over het aantal gelopen ronden tussentijds door te geven. Hou dit dus zelf in de gaten

PRIJZEN
Er zijn prijzen voor de drie snelste dames marathon, de drie snelste heren marathon, de drie snelste estafette-teams en de drie leukst verklede teams. De prijsuitreiking wordt ter plaatse rond 17:15 uur, direct na afloop, verricht door de marathongroep.
Om in aanmerking te komen voor de Estafette snelheidsprijs moet het team met alle vier de lopers finishen. Valt een loper uit dan kan men uiteraard doorlopen en met drie finishen. Dat team komt dan echter niet in aanmerking voor één van de drie prijzen die beschikbaar zijn voor de drie snelste (complete) teams, mits de uitgevallen loper de laatste ronde nog geheel meeloopt. Elk team dat met meer of minder dan vier lopers deelneemt en finisht valt dus buiten deze snelheidsprijs. Incompleet gestarte of gefinishte teams worden wel in volgorde van eindtijd in de eindstand opgenomen.

VOORWAARDEN DEELNAME
Deelname aan onze marathon is geheel voor eigen risico en de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen op of rond het parcours, alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de marathon. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van september in combinatie met de wissels en de soms bochtige, en onverharde paden). Het is overigens niet verplicht om verkleed te lopen in navolging van het thema.
De minimumleeftijd voor deelnemers is 16 jaar en ouder. Jongere deelnemers verwijzen wij naar onze Oranjeloop van maandag 16 september. Voor de oranjeloop en het alcoholbeleid verwijzen wij naar de  website van het ORANJE COMITE.
Heb je nog vragen: graag per email: oneenonly@plantaris.nl
Captains van de teams: zorg er voor dat je teamleden deze informatie ook gelezen hebben.
Zie de pagina inschrijving voor het geval je wilt/moet afzeggen voor de estafette-loop.


Meer informatie over de organisatie en vorige evenementen:

 

Heb je vragen, stuur dan even een email naar: oneenonly@plantaris.nl

 


Klik om weer naar boven te gaan