DE ONE EN ONLY 2019
MARATHON EN ESTAFETTE-MARATHON
De Spelregels

 

  

AANMELDEN DEELNEMERS
Wij verzoeken iedereen tijdig (uiterlijk 11:00 uur) aanwezig te zijn. Bij aankomst dient men zich eerst te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden ontvangt. Men ontvangt hier ook het laatste ronde item. Bewaar deze goed en draag deze mee als je als team de laatste ronde loopt. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van sub nummers (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Zorg er voor dat iedere loper het juiste sub nummer krijgt. Ieder estafette team ontvangt één sjerp die gedragen moet worden door de actieve loper op het parcours.

KLEEDRUIMTE EN TASSEN
De kleedlocatie is een daarvoor aangewezen ruimte in het Bonaventuracollege. Deze ruimte staat niet onder toezicht. Laat hier geen kostbaarheden achter. Dit blijft uw eigen verantwoording. Na afloop is hier ook gelegenheid tot douchen. De ruimte sluit om 18:00 uur.

ESTAFETTE TEAMS
De sub nummers die zijn toegewezen aan de estafettelopers, zijn persoonlijk en dienen enkel voor de herkenning van de loper. Het is aan het team vrij te bepalen welke lopers, in welke volgorde, de ronden afleggen (behoudens de laatst ronde, die gezamenlijk moet worden afgelegd). Er kunnen echter slechts hele ronden per loper worden afgelegd. Wisselen is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locatie.
De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Tijdens deze ronde is men voor het publiek herkenbaar aan “het laatste ronde item” dat het team meedraagt. Men finisht dus met het hele team tegelijk. De laatste loper bepaalt de eindtijd. Tip: ga met vieren op rij door de finish en wij zorgen voor een leuke finishfoto. Na de finish is er gelegenheid om nog een teamfoto te laten maken.

PARCOURS
Het parcours is niet geheel autovrij en voert voor een deel door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels op het looppad. Wees dus te allen tijde alert hierop. Het parcours is voornamelijk over de rijweg, tenzij anders aangegeven. Loop zo veel mogelijk aan één kant zodat iemand je nog kan inhalen. Op enkele kruispunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen. Het parcours bestaat uit 15 ronden van 2813 meter. De koploper in de wedstrijd wordt door een fietser vooraf gegaan. Zij hebben te allen tijde voorrang op de andere deelnemers, dus geef hen de ruimte. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de voorfietser.
Alle lopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, d.w.z. uiterlijk 11:50 uur. De start is klokslag 12:00 uur. Houd hier rekening mee. De maximum tijd van de wedstrijd is 5 uur. Om 17.00 is het einde wedstrijd en zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

WAARSCHUWING GEVAAR! GEVAAR! GEVAAR!
Het parcours kent enkele zeer smalle passages waar het mogelijk glad is, waar de ondergrond niet egaal is en je scherpe bochten moet nemen. Ook zit er een trap in het parcours. Wees op deze stukken voorzichtig en haal niet in als het niet veilig is. Er zijn zat stukken waar volop gegaan kan worden, dus plan dit goed en doceer je snelheid op plaatsen waar dit zonder gevaar kan.

VERZORGINGSPOST
De verzorgingspost is gelegen na de finishlijn. De (niet actieve) estafettelopers kunnen water e.d. nemen bij de wissellocatie tijdens hun rustperiode. Er is een tent waar frisdrank en etenswaar gekocht kunnen worden. Voor de marathonners is er nog een extra post elders in het parcours waar energiedrankjes en fruit worden verstrekt. Eigen sportdrank en voeding kunnen vooraf worden afgegeven bij die verzorgingspost met het verzoek deze apart te zetten. Men dient deze zelf te merken. Ook zijn er mogelijk nog enkele waterposten op het parcours die worden verzorgd door aanwonenden. Het consumeren van deze drankjes is voor eigen risico. Bij extreme warmte zullen extra posten worden ingezet.

WISSELLOCATIE
De wissellocatie is ook gelegen op geringe afstand na de finish. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en zeker niet bij de finish. Dit om het rondentellen niet te hinderen. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de sjerp. Indien de wissel niet tijdig in het wisselvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers.

ZEER BELANRIJK
Zorg dat bij het passeren van de ronde-telwagen je borstnummer goed zichtbaar is. Zorg er dus voor dat je bij het zelf klokken op het horloge, je het borstnummer zichtbaar laat voor de vrijwilligers in de telwagen. Ook bij het in groepjes lopen, zorg dat je nummer zichtbaar is en blijf niet vlak achter je voorganger, maar ga naast hem of schuin achter hem lopen. De estafetteloper draagt bij het passeren van de finish altijd de sjerp, anders wordt hij niet geteld. Hou zelf bij hoeveel ronden je hebt gelopen en wanneer je de laatste ronde ingaat. De vrijwilligers in de telwagen hebben geen tijd om gegevens over het aantal gelopen ronden tussentijds door te geven. Hou dit dus zelf in de gaten

PRIJZEN
Er zijn prijzen voor de drie snelste dames marathon, de drie snelste heren marathon, de drie snelste estafette-teams en de drie leukst verklede teams. De prijsuitreiking wordt ter plaatse rond 17:00 uur, direct na afloop, verricht door de marathongroep.
Om in aanmerking te komen voor de Estafette snelheidsprijs moet het team met alle vier lopers finishen. Valt een loper uit dan kan men uiteraard doorlopen en met drie finishen. Dat team komt dan echter niet in aanmerking voor één van de drie prijzen die beschikbaar zijn voor de drie snelste (complete) teams (mits de uitgevallen loper de laatste ronde nog meeloopt). Elk team dat met meer of minder dan vier lopers deelneemt en finisht valt dus buiten deze snelheidsprijs. Incompleet gestarte of gefinishte teams worden wel in volgorde van eindtijd in de eindstand opgenomen.

VOORWAARDEN DEELNAME
Deelname aan onze marathon is geheel voor eigen risico en de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen op of rond het parcours, alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de marathon. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van september in combinatie met de wissels en de soms bochtige, en onverharde paden).
De minimumleeftijd voor deelnemers is 16 jaar en ouder. Jongere deelnemers verwijzen wij naar onze Oranjeloop van maandag 16 september. Zie de website van Plantaris hier onder. Voor het alcoholbeleid verwijzen wij naar de  website van het ORANJE COMITE.
Heb je nog vragen: graag per email: webmaster@oneenonly.nl

Captains van de teams: zorg er voor dat je teamleden deze informatie ook gelezen hebben.

Website: 
www.plantaris.nl voor meer informatie over alle activiteiten van deze gezellige vereniging.

 


Klik om weer naar boven te gaan