Uit en Veurom Deur Ut
Durrep

12
september 2015

opening kermisweek

MARATHON EN ESTAFETTE MARATHON

DE SPELREGELS

 

Belangrijke informatie voor de deelnemers:

-In verband met de beperkte parkeerruimte verzoeken wij deelnemers uit de omgeving zoveel mogelijk met de fiets te komen. Auto's kunnen niet op het parcours worden geparkeerd. Wel kan geparkeerd worden op het terrein Noordhoek of parkeerterrein bij de Dosr of op de door medewerkers aangewezen lokaties. Fietsen stallen in de fietsenstalling van Kaskade. Zie onder het laatste nieuws voor meer aanwijzingen.

-De kleedlocatie is een daarvoor aangewezen ruimte in de Kaskade. Deze ruimte staat onder toezicht. Laat hier echter geen kostbaarheden achter. Dit blijft uw eigen verantwoording.

-Wij verzoeken iedereen tijdig aanwezig te zijn. Bij aankomst dient men zich eerst te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden kan ontvangen. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van subnummer (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Zorg er voor dat ieder het juiste subnummer krijgt (lees verder nog meer over de subnummers). Ieder estafette team ontvangt één sjerp die gedragen moet worden door de loper op het parcours.

-Het parcours is dit jaar niet geheel autovrij en voert door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels op het parcours. Wees dus te allen tijde alert hierop. Het parcours is op veel plaatsen met linten aangegeven. Loop zo veel mogelijk aan de linkerzijde en haal rechts in. Op kruispunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen. Het parcours bestaat uit 14 ronden van 3013 meter. De koploper in de wedstrijd wordt door een fietser begeleid. Zij hebben te allen tijde voorrang op de andere deelnemers, dus geef hen de ruimte.

-De laatste ronde moet door alle estafette lopers gezamenlijk gelopen worden. 
Bij het lopen van de laatste ronde krijgt iedere loper een item (dus ook alle estafette-lopers, zij hebben dit item al eerder bij de aanmelding ontvangen) waaraan het publiek kan zien dat de laatste ronde wordt afgelegd. Het laatste ronde item is beschikbaar gesteld door Verdel ICT& Media. Tip: bedank het publiek dat jullie 14 ronden heeft aangemoedigd. De estafette-ploegen krijgen het item al voor de aanvang van de wedstrijd overhandigd en dienen zelf te zorgen dat deze bij de laatste (gezamenlijke) ronde wordt (mee)gedragen. Na de finish dient de sjerp ingeleverd te worden, waarna een bijzondere verrassing wacht.

-Alle lopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, dwz uiterlijk 11:50 uur. De start is klokslag 12:00 uur. Houd hier rekening mee.

-De subnummers die zijn toegewezen aan de estafettelopers zijn persoonlijk maar dienen enkel voor de herkenning van de loper. Het zegt dus niets over de startvolgorde. Het is aan het team vrij te bepalen welke lopers de ronden afleggen (behoudens de laatst ronde, die gezamenlijk moet worden afgelegd). Er kunnen echter slechts hele ronden per loper worden afgelegd. Wisselen is dus alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen lokatie.
De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Men finisht dus met het hele team tegelijk, de laatste loper bepaalt de eindtijd. Tip: ga met vieren op rij door de finish en wij zorgen voor een leuke finish-foto. Ook voorafgaande aan de start is er gelegenheid om een teamfoto te laten maken. Kom daarom ruim op tijd zodat jullie omgekleed met het hele team vooraf op de foto kunnen. Ons advies is om je vóór 11 uur aan te melden.

-De verzorgingspost is gelegen na de finishlijn. De (niet actieve) estafettelopers kunnen water e.d. nemen bij de wissellokatie tijdens hun rustperiode. Er is een tent waar frisdrank en etenswaar gekocht kunnen worden. De door de verzorgingspost verstrekte energiedrankjes en fruit is bestemd voor de marathonners. Eigen sportdrank en voeding kunnen vooraf worden afgegeven bij de verzorgingspost met het verzoek deze apart te zetten. Men dient deze zelf te merken. Ook zijn er nog enkele waterposten op het parcours die worden verzorgd door aanwonenden.

-De wissellocatie is ook gelegen op geringe afstand na de finish aan de linkerkant van de weg. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en zeker niet bij de finish. Dit om het rondentellen niet te hinderen. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de sjerp. Indien de wissel niet tijdig in het loopvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers.

-ZEER BELANGRIJK: Zorg dat bij het passeren van de ronde-telwagen dat je borstnummer goed zichtbaar is. Houd hier rekening mee bij het zelf klokken op je horloge en houd dus niet je hand voor het nummer. Ook bij het in groepjes lopen, zorg dat je nummer zichtbaar is en blijf niet vlak achter je voorganger, maar ga naast hem of schuin achter hem lopen. De estafetteloper draagt bij het passeren van de finish altijd de sjerp, anders wordt hij niet geteld. Hou zelf bij hoeveel ronden je hebt gelopen en wanneer je de laatste ronde ingaat. De vrijwilligers in de telwagen hebben geen tijd om gegevens over aantal gelopen ronden tussentijds door te geven.

-De prijsuitreiking wordt ter plaatse direct na afloop verricht door ??.

-Deelname aan onze marathon is geheel voor eigen risico en de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen op of rond het parcours, alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de marathon. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van september in combinatie met de wissels en de soms bochtige, en onverharde paden).

Heb je nog vragen: graag per email: webmaster@oneenonly.nl

 


Klik op Nel om weer naar boven te gaan

Deze pagina sluiten

LINKS:
Sponsors en Sportvrienden

Bezoek de website van plantaris

  Plantaris WebsiteVerdel onze sponsor

  Onze hoofdsponsorDobbe sponsor van dit evenement

  Onze evenementsponsor

  Braassemloop Onderdeel van
  Zorg en Zekerheid

Het afgelopen jaar liepen wij ook voor het goede doel

 

 

email de webmaster