Lange Galg Oost en Ryck Marathon

we gaan er een feest van maken

14
september 2013

opening kermisweek

Na afloop Apres Run

Belangrijke informatie voor de deelnemers:

-In verband met de beperkte parkeerruimte verzoeken wij deelnemers uit de omgeving zoveel mogelijk met de fiets te komen. Auto's kunnen geparkeerd worden op het terrein Noordhoek of parkeerterrein bij de Bona/Meerkreuk of op de door medewerkers aangewezen lokaties. Fietsen stallen op de aangegeven plaats aan de Noorderhemweg 3, dat is dus aan de overkant van de weg van het finish/wisselgebied. Zie onder het laatste nieuws voor meer aanwijzingen.

-De kleedlocatie is een daarvoor aangewezen ruimte. Deze ruimte is niet bewaakt.

-Onderaan deze pagina vind je een parcoursoverzicht van de start, finish en wissellocatie.

-Wij verzoeken iedereen tijdig aanwezig te zijn. Bij aankomst dient men zich eerst te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden kan ontvangen. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van subnummer (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Zorg er voor dat ieder het juiste subnummer krijgt. Ieder estafette team ontvangt één sjerp die gedragen moet worden door de loper op het parcours.

-Het parcours is dit jaar niet geheel autovrij en voert door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels op het parcours. Wees dus te allen tijde alert hierop. Het parcours is op veel plaatsen met linten aangegeven. Loop zo veel mogelijk aan de linkerzijde. Op kruispunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen. Het parcours bestaat uit 16 ronden van 2660 meter (de eerste ronde is iets korter). De koploper in de wedstrijd wordt door een fietser begeleid. Zij hebben te allen tijde voorrang op de andere deelnemers, dus geef hen de ruimte.

-De laatste ronde zal door alle estafette lopers gezamenlijk gebeuren.
Bij het lopen van de laatste ronde krijgt iedere loper een item (dus ook alle estafette-lopers, zij hebben dit item al eerder ontvangen) waaraan het publiek kan zien dat de laatste ronde wordt afgelegd. Tip: bedank het publiek dat jullie 16 ronden heeft aangemoedigd. De estafette-ploegen krijgen het item al voor de aanvang van de wedstrijd overhandigd en dienen zelf te zorgen dat deze bij de laatste (gezamenlijke) ronde wordt (mee)gedragen. Na de finish dient de sjerp ingeleverd te worden, waarna een bijzondere verrassing wacht.

-Alle lopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, dwz uiterlijk 11:50 uur. De start is klokslag 12:00 uur. Houd hier rekening mee.

-De subnummers die zijn toegewezen aan de estafettelopers zijn persoonlijk maar dienen enkel voor de herkenning van de loper. Het zegt dus niets over de startvolgorde. Het is aan het team vrij te bepalen welke lopers de ronden afleggen (behoudens de laatst ronde, die gezamenlijk moet worden afgelegd). Er kunnen echter slechts hele ronden per loper worden afgelegd. Wisselen is dus alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen lokatie.
De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Men finisht dus met het hele team tegelijk, de laatste loper bepaalt de eindtijd. Tip: ga met vieren op rij door de finish en wij zorgen voor een leuke finish-foto. Ook voorafgaande aan de start is er gelegenheid om een teamfoto te laten maken. Kom daarom ruim op tijd zodat jullie omgekleed met het hele team vooraf op de foto kunnen. Ons advies is om je vóór 11 uur aan te melden.

-De verzorgingspost is gelegen na de finishlijn. De (niet actieve) estafettelopers kunnen water e.d. nemen bij de wissellokatie tijdens hun rustperiode. Er is een tent waar frisdrank en etenswaar gekocht kunnen worden. De door de verzorgingspost verstrekte energiedrankjes en fruit is bestemd voor de marathonners. Eigen sportdrank en voeding kunnen vooraf worden afgegeven bij de verzorgingspost met het verzoek deze apart te zetten. Men dient deze zelf te merken.

-De wissellocatie is ook gelegen op geringe afstand na de finish aan de rechterkant van de weg. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en zeker niet bij de finish. Dit om het rondentellen niet te hinderen. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de sjerp. Indien de wissel niet tijdig in het loopvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers, die ter hoogte van de wisselplaats een eigen loopbaan hebben.

-ZEER BELANGRIJK: Zorg dat bij het passeren van de rondetelwagen dat je borstnummer goed zichtbaar is. Houd hier rekening mee bij het zelf klokken op je horloge en houd dus niet je hand voor het nummer. Ook bij het in groepjes lopen, zorg dat je nummer zichtbaar is en blijf niet vlak achter je voorganger, maar ga naast hem of schuin achter hem lopen. De estafetteloper draagt bij het passeren van de finish altijd de sjerp, anders wordt hij niet geteld. Hou zelf bij hoeveel ronden je hebt gelopen en wanneer jede laatste ronde ingaat. De vrijwilligers in de telwagen hebben geen tijd om gegevens over aantal gelopen ronden tussentijds door te geven.

-De prijsuitreiking wordt ter plaatse direct na afloop verricht door onze ??.

-Deelname aan onze marathon is geheel voor eigen risico en de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de marathon. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van september in combinatie met de wissels en de soms bochtige, en onverharde paden).

Heb je nog vragen: graag per email:

 

 

</body> </html>