Oranje Kedeng Kedeng Spoor Marathon

NS Partner

17 september 2011

opening kermisweek

Het spoorboekje

Ons Spoorboekje
Spelregels

Belangrijke informatie voor de deelnemers:

 

-In verband met de beperkte parkeerruimte verzoeken wij deelnemers uit de omgeving zoveel mogelijk met de fiets te komen. Auto's kunnen geparkeerd worden op het parkeerterrein Noordhoek, de Lasso, de Lasso Zuid of DOSR of op de door medewerkers aangewezen lokaties. Fietsen op de aangegeven plaats bij de start in de Narcisstraat of (bij voorkeur) in de fietsenstalling van de kerk aan het Past Onelplein. Zie onder het laatste nieuws voor meer aanwijzingen.

-De kleedlocatie is een speciaal ingerichte tent die staat aan de start- en finishlocatie Nieuwstraaat. Meld u eerst bij de organisatie. Bij de Treffers is na afloop mogelijkheid om te douchen tot 17 uur. Dit is dus niet de kleedruimte (deze ruimte wordt ook niet bewaakt tijdens de marathon).

-Onderaan deze pagina vind je een parcoursoverzicht van de start finish en wissellocatie.

-Wij verzoeken iedereen tijdig aanwezig te zijn. Kleding kan worden afgegeven in de kleedtent. Bij aankomst dient men zich eerst te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden kan ontvangen. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van subnummer (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Ieder estafette team ontvangt een sjerp die gedragen moet worden door de loper op het parcours.

-Het parcours is dit jaar autovrij en voert door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels op het parcours. Wees dus te allen tijde alert hierop. Het parcours voert langs de rechterzijde van de weg en is bij diverse punten met lint afgebakend. Op kruispunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen. Het parcours bestaat uit 21 gelijke ronden van 2000 meter. De koploper in de wedstrijd wordt door een fietser begeleid. Zij hebben te allen tijde voorrang op de andere deelnemers, dus geef hen de ruimte.

-De laatste ronde zal door alle estafette lopers gezamenlijk gebeuren.
Bij het lopen van de laatste ronde krijgt iedere loper (dus ook alle estafette-lopers) een item mee waaraan het publiek kan zien dat de laatste ronde wordt afgelegd. Tip: bedank het publiek dat jullie 21 ronden heeft aangemoedigd. De estafette-ploegen krijgen het item al voor de aanvang van de wedstrijd overhandigd en dienen zelf te zorgen dat deze bij de laatste (gezamenlijke) ronde wordt (mee)gedragen. Na de finish dient de sjerp ingeleverd te worden, waarna een verfrissende verrassing wacht.

Het item van dit jaar voor de teams: 3 fraaie petten en 2 ballonnen. De captain loopt de laatste ronde met twee opgeblazen ballonnen in iedere hand één en de andere lopers dragen een pet. Er kunnen niet meer dan drie petten per team worden verstrekt.

-Alle lopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, dwz uiterlijk 11:45 uur. De start is klokslag 12:00 uur. Houd hier rekening mee. De NS rijdt altijd op tijd?!!

-De subnummers die zijn toegewezen aan de estafettelopers zijn willekeurig en dienen enkel voor de herkenning van de loper. Het zegt dus niets over de startvolgorde. Het is aan het team vrij te bepalen welke lopers de ronden afleggen (behoudens de laatst ronde, die gezamenlijk moet worden afgelegd). Er kunnen echter slechts hele ronden per loper worden afgelegd. Wisselen is dus alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen lokatie.
De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Men finisht dus met het hele team tegelijk, de laatste loper bepaalt de eindtijd. Tip: ga met vieren op rij door de finish en wij zorgen voor een leuke finish-foto. Ook voorafgaande aan de start is er gelegenheid om een teamfoto te laten maken. Kom daarom ruim op tijd zodat jullie omgekleed met het hele team vooraf op de foto kunnen.

-De verzorgingspost is gelegen voor de finish. De (niet actieve) estafettelopers kunnen water e.d. nemen bij de wissellokatie tijdens hun rustperiode. Er is een tent waar frisdrank en etenswaar gekocht kunnen worden. De door de verzorgingspost verstrekte energiedrankjes en fruit is bestemd voor de marathonners. Eigen drank en voeding kunnen vooraf worden afgegeven bij de verzorgingspost met het verzoek deze apart te zetten. Men dient deze zelf te merken.

-De wissellocatie is ook gelegen op geringe afstand vóór de finish aan de linkerkant van de weg. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en niet rechts en zeker niet bij de finish. Dit om het rondentellen niet te hinderen. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de sjerp. Indien de wissel niet tijdig in het loopvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers, die ter hoogte van de wisselplaats een eigen loopbaan hebben.

-ZEER BELANGRIJK: Zorg dat bij het passeren van de rondetelwagen dat je borstnummer goed zichtbaar is. Houd hier rekening mee bij het zelf klokken op je horloge en houd dus niet je hand voor het nummer. Ook bij het in groepjes lopen, zorg dat je nummer zichtbaar is en blijf niet vlak achter je voorganger, maar ga naast hem of schuin achter hem lopen. De estafetteloper draagt bij het passeren van de finish altijd de sjerp, anders wordt hij niet geteld.

-De prijsuitreiking wordt ter plaatse direct na afloop verricht door een medewerk(st)er van het Ronald McDonald huis te Leiden.