11 september 2004 de Holwandeeonijs marathon

Belangrijke informatie voor de deelnemers:

 

-In verband met de beperkte parkeerruimte verzoeken wij deelnemers uit de omgeving zoveel mogelijk met de fiets te komen. Auto’s kunnen geparkeerd worden op parkeerruimten op het industrieterrein de Lasso, die door de organisatie worden aangegeven.

 

-Wij verzoeken iedereen tijdig aanwezig te zijn. Kleding kan worden afgegeven. Bij aankomst dient men zich te melden bij de organisatie, waarbij men de borstnummers en veiligheidsspelden kan ontvangen. Voor de estafette teams zijn de nummers voorzien van subnummer (1-4) die zijn toegewezen aan de lopers persoonlijk. Ieder estafette team ontvangt een sjerp die gedragen moet worden door de loper op het parcours.

 

-Het parcours is niet geheel autovrij en voert grotendeels door een woonwijk, met kinderen, huisdieren en dus mogelijk niet te voorziene obstakels op het parcours. Wees dus te allen tijde alert hierop. Op kruispunten staan verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen.

 

- Het parcours bestaat uit 20 ronden waarvan alleen de eerste ronde zal afwijken van de volgende 19 ronden.

Eerste ronde: Men loopt vanaf de start meteen naar het aan de andere zijde van de weg gelegen vrieshuis, achter het hoofdkantoor van van der Meer Logistic. Hier loopt men een rondje door de ijskoude vriesruimte en dan direct naar de vogelbuurt. Bij terugkomst uit de vogelbuurt direct naar de wissellocatie. Bij de start gaan de marathonners en de eerste estafettelopers voorop. De overige estafetteslopers starten hier achteraan en doorkruisen ook het vrieshuis. Hierna gaan zij direct naar de wissellocatie in afwachting van de eerste wissel.

Bij de tweede en volgende ronden gaat men vanaf de start-wissel-finish locatie direct naar de vogelbuurt en bij terugkomst eerst via het vrieshuis (maar door een andere gang) weer naar de start-wissel.

De laatste ronde zal door alle estafette lopers gezamenlijk gebeuren en omvat een hele ronde. Bestudeer de plattegrondkaart die wordt verstrekt of is opgehangen vooraf goed. Zie ook bijgaand kaartje.

 

-De loperslocatie (met kleedruimte en catering), de estafettewisselplaats en de finish zijn gelegen aan de Lasso op het bijterrein van van der Meer Logistic.

 

-Alle lopers dienen tijdig op de startlijn aanwezig te zijn, dwz uiterlijk 10:50 uur. De start is klokslag 11:00 uur. Houd hier rekening mee. Geadviseerd wordt om de estafetteloper die gaat doorlopen voor de hele eerste ronde vooraan te laten starten. Er zal dan ook in twee vakken gestart worden, met in het voorste vak de marathonners en de 1e estafetteloper van het team en in het achterste vak de overige estafettelopers.

 

-De laatste ronde dient door het estafetteteam gezamenlijk te worden afgelegd. Met finisht dus met het hele team tegelijk, de laatste loper bepaalt de eindtijd.

 

-De verzorgingspost is gelegen na de finish en is bij voorrang beschikbaar voor de marathonlopers. De estafettelopers kunnen water e.d. nemen bij de lopers-kleedlokatie tijdens hun rustperiode. Eigen drank en voeding kunnen vooraf worden afgegeven bij de verzorgingspost. Men dient deze zelf te merken.

 

-De wissellocatie is ook gelegen op enige afstand na de finish. Wissels mogen alleen daar plaatsvinden en niet bij de finish. Dit om het rondetellen niet te hinderen. Wisselen van loper geschiedt door het overgeven van de sjerp. Indien de wissel niet tijdig in het loopvak aanwezig is moet de loper wachten of nog een ronde doorlopen. Estafettelopers dienen ook bij het wisselen goed rekening te houden met de marathonlopers, die op de wisselplaats een eigen loopbaan aan de linkerzijde van het parcours hebben.

 

-Zorg dat bij het passeren van de rondetellers aan de finish je borstnummer goed zichtbaar is. Houd hier rekening mee bij het zelf klokken op je horloge en houd dus niet je hand voor het nummer. Ook bij het in groepjes lopen, zorg dat je nummer zichtbaar is en blijf niet achter je voorganger, maar ga naast hem lopen. De estafettelopers draagt bij het passeren van de finish altijd de sjerp, anders wordt hij niet geteld.

 

-Bij de kleedlocatie is geen douche gelegenheid. Wel kan er gebruik gemaakt worden van de douche- en kleedruimte van het clubhuis van Plantaris/De Treffers aan het sportpad. Informatie hierover kan bij de organisatie worden ingewonnen.

 

-Bij de kleedlocatie zijn consumpties tegen betaling verkrijgbaar.

 

-De prijsuitreiking wordt ter plaatse direct na afloop verricht.

 

Heb je nog vragen: graag per email: j.c.p.vesseur@hccnet.nl .